Euroseeds (dawniej: ESA) to międzynarodowe stowarzyszenie działające na terenie Unii Europejskiej, które zrzesza podmioty, reprezentujące wszystkie aspekty branży nasiennej: od prac badawczych, hodowli nowych odmian, aż po reprodukcję i sprzedaż nasion roślin rolniczych, ogrodniczych oraz ozdobnych.  
Więcej informacji na temat misji i działań Euroseeds można znaleźć organizacji oraz .

W ramach prowadzonej kampanii "Embracing Nature" stowarzyszenie przygotowuje różnorodne materiały edukacyjne, m.in. w zakresie ochrony praw własności intelektualnej do odmian roślin. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą opracowaną przez Euroseeds, która w przystępny sposób wyjaśnia, dlaczego ochrona wyłącznego prawa i opłaty za korzystanie z odmian chronionych są tak istotne.

 broszura Euroseeds